Rodzaje astygmatyzmu

Astygmatyzm nieregularny, regularny, soczewkowy...

Rodzaje astygmatyzmu

Wyróżniamy dwa rodzaje astygmatyzmu. Astygmatyzm ze względu na wzajemne ułożenie osi astygmatycznych dzieli się na:

  • Astygmatyzm nieregularny (oko posiada osie optyczne nieprostopadłe), wada jest korygowana za pomocą soczewek kontaktowych.
  • Astygmatyzm regularny (oku przypisuje się dwie prostopadłe osie optyczne), wada jest korygowana za pomocą okularów ze szkłami cylindrycznymi.

Astygmatyzm regularny jest najczęściej spotykany. Występuje już u noworodków i przeważnie jest dziedziczony. Przyczyną jego powstania jest charakterystyczna nieprawidłowo zakrzywiona regularnie rogówka. Wszystkie padające promienie nie mogą spotkać się w jednym miejscu na siatkówce. Z astygmatyzmem nieregularnym mamy do czynienia wtedy, kiedy powierzchnia rogówki nie posiada równego sklepienia, co powoduje, że nieprawidłowa krzywizna jest nierówna. Ten rodzaj niezborności zwykle pojawia się w późniejszym okresie życia. Przeważnie przyczyną jego powstania jest uszkodzenie rogówki, na której widać blizny. Inną przyczyną może być też tzw. stożek rogówki.

Oprócz astygmatyzmu rogówkowego, który występuje u 98% pacjentów, wyróżniamy także astygmatyzm soczewkowy, który powstaje na skutek nieprawidłowego kształtu soczewki. Występuje niezwykle rzadko i najczęściej w wyniku wrodzonej wady soczewki. Czasami zdarza się, że rozwija się w wyniku zaćmy.

Niezborność możemy podzielić również ze względu na charakter krzywizny rogówki. Rozróżniamy wtedy astygmatyzm:

  • krótkowzroczny - który występuje wtedy kiedy oba ogniska znajdują się przed siatkówką oka,
  • nadwzroczny - z którym mamy do czynienia wtedy kiedy oba ogniska znajdują się poza siatkówką oka,
  • mieszany – w tym przypadku jedno ognisko znajduje się przed drugim,
  • nieprawidłowy - występuje wtedy, kiedy krzywizna rogówki jest nierównomierna względem oddzielnej osi. Jest to najbardziej trudna do leczenia forma astygmatyzmu.

Niezborność jest mierzona w dioptriach. Wielkość do 1 dioptrii oznacza niski astygmatyzm, wysoki mierzony jest od 2 dioptrii, a bardzo wysoki powyżej 3 dioptrii.

Dowiedz się więcej...

Luteina - poznaj właściwości luteiny, związku chemicznego, który ma szczególny wpływ na nasz wzrok.

Pliki cookie...

Na tej stronie używamy plików cookie Google, które przekazują informację dalej. Dowiedz się więcej...