Rodzaje astygmatyzmu

Astygmatyzm nieregularny, regularny, soczewkowy...

Rodzaje astygmatyzmu

Wyróżniamy dwa rodzaje astygmatyzmu. Astygmatyzm ze względu na wzajemne ułożenie osi astygmatycznych dzieli się na:

  • Astygmatyzm nieregularny (oko posiada osie optyczne nieprostopadłe), wada jest korygowana za pomocą soczewek kontaktowych.
  • Astygmatyzm regularny (oku przypisuje się dwie prostopadłe osie optyczne), wada jest korygowana za pomocą okularów ze szkłami cylindrycznymi.

Astygmatyzm regularny jest najczęściej spotykany. Występuje już u noworodków i przeważnie jest dziedziczony. Przyczyną jego powstania jest charakterystyczna nieprawidłowo zakrzywiona regularnie rogówka. Wszystkie padające promienie nie mogą spotkać się w jednym miejscu na siatkówce. Z astygmatyzmem nieregularnym mamy do czynienia wtedy, kiedy powierzchnia rogówki nie posiada równego sklepienia, co powoduje, że nieprawidłowa krzywizna jest nierówna. Ten rodzaj niezborności zwykle pojawia się w późniejszym okresie życia. Przeważnie przyczyną jego powstania jest uszkodzenie rogówki, na której widać blizny. Inną przyczyną może być też tzw. stożek rogówki.

Oprócz astygmatyzmu rogówkowego, który występuje u 98% pacjentów, wyróżniamy także astygmatyzm soczewkowy, który powstaje na skutek nieprawidłowego kształtu soczewki. Występuje niezwykle rzadko i najczęściej w wyniku wrodzonej wady soczewki. Czasami zdarza się, że rozwija się w wyniku zaćmy.

Niezborność możemy podzielić również ze względu na charakter krzywizny rogówki. Rozróżniamy wtedy astygmatyzm:

  • krótkowzroczny - który występuje wtedy kiedy oba ogniska znajdują się przed siatkówką oka,
  • nadwzroczny - z którym mamy do czynienia wtedy kiedy oba ogniska znajdują się poza siatkówką oka,
  • mieszany – w tym przypadku jedno ognisko znajduje się przed drugim,
  • nieprawidłowy - występuje wtedy, kiedy krzywizna rogówki jest nierównomierna względem oddzielnej osi. Jest to najbardziej trudna do leczenia forma astygmatyzmu.

Niezborność jest mierzona w dioptriach. Wielkość do 1 dioptrii oznacza niski astygmatyzm, wysoki mierzony jest od 2 dioptrii, a bardzo wysoki powyżej 3 dioptrii.

Dowiedz się więcej...

Luteina - poznaj właściwości luteiny, związku chemicznego, który ma szczególny wpływ na nasz wzrok.
Oferta aptek internetowych

Pliki cookie...

Na tej stronie używamy plików cookie Google, które przekazują informację dalej. Dowiedz się więcej...